Logo
Mini logo

Sprzętowe klucze lockey USB, I2C do zabezpieczania oprogramowania

Porównanie lockeylockeybox lockey4box lockey8box

Pamięć

Dostępne komórki pamięci, możliwość odczytu/zapisu bajtów lub bloków o wybranej długości.

256 bajtów 4 KB 8 KB

Szyfrowanie AES

Sprzętowe szyfrowanie danych tajnym kluczem* zapisywanym w lockey-u

* brak możliwości odczytu klucza AES z lockey-a

brak możliwość zapisu w lockey-u do 4 kluczy szyfrowania (klucze AES - 128 bitowe) możliwość zapisu w lockey-u do 8 kluczy szyfrowania (klucze AES - 128 bitowe)

Sprzętowy generator liczb pseudolosowych

Generowanie przy użyciu lockey-a, 16-to bajtowych bloków danych.

brak Tak Tak

Hasło komunikacji – logowania

Programowane hasło dostępu do lockey-a. Umożliwia nawiązanie komunikacji i dostęp do jego zasobów.

32 bajtowa tablica (klucz)
lub
hasło tekstowe

Hasło resetu

Programowane hasło przywracające stan fabryczny lockey-a.

32 bajtowa tablica (klucz)
lub
hasło tekstowe

Identyfikator

Programowany identyfikator ułatwiający odnalezienie właściwego lockey-a przy wielu podpiętych do portu USB.

4 bajty

Numer seryjny

Niepowtarzalny numer seryjny nadany podczas produkcji przez producenta.

4 bajty