Logo
Mini logo

Sprzętowe klucze lockey USB, I2C do zabezpieczania oprogramowania

Klucz lockey i2c dla Raspberry Pi

Klucz sprzętowy I2C przeznaczony do zabezpieczania oprogramowania, stworzony specjalnie dla platformy Raspberry Pi B+, 2, 3, 4.

lockey i2c to jeden z rodziny produktów lockey. Oprócz oferowanego podstawowego poziomu zabezpieczenia aplikacji w oparciu o silnie chronioną pamięć, udostępnia mechanizm szyfrowania/deszyfrowania danych algorytmem AES (Advanced Encryption Standard).

Prawidłowo użyty mechanizm szyfrowania gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla zaszyfrowanych nim danych co łatwo można przełożyć na mocne powiązanie zabezpieczanej aplikacji z kluczem.

lockey i2c posiada wbudowany sprzętowy zegar RTC podtrzymywany bateryjnie na wypadek zaniku zasilania. Podłączany jest bezpośrednio do zasilania i magistrali I2C w Raspberry Pi.


Wspierane systemy

Platforma Raspberry Pi B+, 2, 3 - Raspbian, Arch Linux.

Wspierane systemy

 

Cechy

 

Cechy sprzętowego klucza

 

 

Klucz sprzętowy lockey i2c

 

Cechy sprzętowego klucza

 

Specyfikacja

 • lockey podłączany jest do magistrali I2C i jest widoczny w systemie jako standardowe urządzenie tego typu (wymaga wcześniejszego włączenia magistrali o ile nie zostało to zrobione domyślnie w systemie).

 • możliwa jednoczesna obsługa kluczy I2C i USB

 • programowane hasło logowania do lockey-a - tablica 32 bajtowa lub hasło tekstowe

 • logowanie oraz przesyłanie informacji z i do klucza sprzętowego przebiega w bezpiecznej, szyfrowanej sesji i jest silnie chronione przed podsłuchem

 • nieulotna pamięć 4 KB, dostępna po zalogowaniu do lockey-a. Dane w pamięci są trzymane w postaci zaszyfrowanej algorytmem AES.

 • sprzętowe szyfrowanie danych. Miejsce na 4 klucze szyfrowania AES (128 bitów).

  Przykładowe wykorzystanie:
  • podpisywanie dokumentów tajnym kluczem
  • szyfrowanie plików zabezpieczanej aplikacji
  • szyfrowanie transmisji danych np. przez internet
  • autoryzacja użytkownika

 • zegar czasu rzeczywistego RTC

 • sprzętowy generator liczb pseudolosowych

 • niepowtarzalny numer seryjny każdego lockey-a nadany przez producenta

 • proste do implementacji we własnym projekcie API

 • dostępne przykłady użycia funkcji klucza dla środowisk programistycznych: C++, Lazarus/Free Pascal

 • oprogramowanie ułatwiające konfigurację lockey-a

Przykład implementacji klucza lockey i2c

 

lockeyi2c implementacja

 

Dokumentacja i API programisty Dokumentacja i API